Jaanuaris allkirjastatud ühiste kavatsuste raamlepe Eest Spordiselts Kalev ja Eesti Kaitseliidu vahel sätestab printsiibid kahe organisatsiooni parima sünergia rakendamiseks ühiste eesmärkide saavutamisel (http://www.kaitseliit.ee/et/kaitseliidu-ulem-valiti-eesti-spordiselts-kalev-presidendiks). 
Eesti Kalev on oma 112 aastase ajaloo jooksul lähtunud oma tegevuses eelkõige eestluse hoidmisest ja edendamisest, tervete ja isamaaliste kodanike kasvatamisest ja läbi aktiivse spordi - ja liikumisharrastusalase tegevuse Eesti kui terve ja edumeelse riigi teadvustamisest. Orissaare Sport kui Eesti Spordiselts Kalev liige saab sellest koostööst osa ja järgib oma tegevuses samu printsiipe, mis Eesti Spordiselts Kalev. 

Esimesena Eestis algasid reaalsed tegevused just Orissaares. Selle eest oleme tänulikud Saaremaa maleva juhile Kristjan Moorale ja Eesti Spordiselts Kalev juhile Aleksander Tammertile. 

Eile 18.03.2014 võeti Orissaare Spordihoones pidulikul vastuvõtul noorkotkaste ridadesse 12 tublit spordipoissi, kes andsid noorkotka vande. Noorkotkaste vastuvõttu viis läbi Saaremaa maleva noorte instruktor Raivo Paasmaa.

Sõnavõttudega esinesid Kaitseliidu Saaremaa maleva noorkotkaste juhendaja Raivo Paasma ja Spordikooli juht Tiit Uspenski. Südmust jäädvustas Orissaare valla helitehnik Igor Raadel. Noorte vastuvõtul olid kohal poiste vanemad ja treenerid ning juhendajad. Noorkotkastele esinesid lauluga Maarja-Liis ja Anette Nurja.
Eesti Spordiselts Kalev juht Aleksander Tammert on rõõmus, et koostöö esimesed tulemused on just Saaremaal ja soovib noortele tugevat tahtmist ja jõudu!

Suur tänu veelkord kõikidele asjaosalistele ja toetajatele!

Vaata eilsest pilte:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151966771258053.1073741885.359808968052&type=1