ORISSAARE SPORT

 MTÜ ORISSAARE SPORT


TEGEVUSDEFINITSIOON

Mittetulundusühing Orissaare Sport on Orissaare vallas asuv spordihuvilisi –sportijaid- ühendav vabatahtlik organisatsioon, mis tegutseb Orissaare valla spordielu koordineerija ja arendajana liikumisharrastuse  ning rahva hea tervise propageerimise eesmärgil. Harrastustasemel kehakultuursete tegevuste kõrval on olulisel kohal laste-noorte- ja tulemussport. Spordialadeks on kergejõustik, raskejõustik (kulturism ja finess), korvpall, jalgpall, võrkpall, võimlemine ja maadlus.

 VISIOON

MTÜ Orissaare Sport visioon on olla edukaim ja tuntuim spordiklubi Saaremaal. Olla tuntud ja soovitud koostööpartner spordialaliitudele Saaremaal ja väljaspool seda.

 MISSIOON

MTÜ Orissaare Sport missioon on tagada sporditegevuse järjepidevus, areng ja edu Orissaare vallas. Pakkuda sportimisväljundit vallasisestele ja –välistele harrastus- ja profisportlastele, saamaks emotsionaalset ja füüsilist kasu liikumisest; samuti esindamaks end, oma ala, oma klubi ja kodumaad sporditegevuse läbi. KLUBI SPORDITEGEVUS

MTÜ Orissaare Sport Spordiklubis saab trenni teha 10-l erineval spordialal erinevatel tasemetel.  
1. Saavutusspordiga tegelevad Orissaare Rocki korvpallimeeskond, Orissaare Spordi võrkpallimeeskond. Lisaks kuuluvad siia kategooriasse teiste alade sportlased, kes on konkurentisivõimelised nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel. 
2. Noorsportlastele pakub spordiklubi Spordikool võimalust tegeleda 5 erineva alaga. Klõpsates üleval asuval märkel "Spordikool" leiate nii treeningajad, treenerite kontaktid. 
3. Harrastussporti on oodatud tegema kõik, kel huvi tervislike eluviiside vastu. Spordiklubi pakub 8 erinevat spordiala, mille hulgast endale meelepärane leida. 

MTÜ Orissaare Sport Spordiklubi teenused:

  • Harrastussport – sobib Sulle siis kui soovid harrastada konkreetset spordiala. Võimalik valida 8 erineva spordiala vahel. Treeningtöö toimub kindlatel kellaaegadel  1-3 korda nädalas, konkreetse treeneri juhendamisel. Sobib iga treeningtasemega inimesele. Täpsemat infot vaata Harrastusspordi alt.
  • Spordikool -  sobib lastele ja noortele  vanuses 7 – 19 eluaastat.  Valida saab 5 spordiala vahel.  Treeningud toimuvad kindlatel kellaaegadel 2-5 korda nädalas. Treeningkavad on akrediteeritud, täpsemat infot saad Spordikooli alt.
  • Spordilaagrite korraldamine – Orissaare on väga hea koht spordilaagrite korraldamiseks.
  • Võistluste ja spordiürituste korraldamine
  • Andmed Spordiregistris***

Ühingu abstraktne visioon kui ka olulisem kriteerium, arvestades regionaalset eripära, on vabatahtlikkus, heategevus, sotsialiseerimine, kvaliteet, hariduse tähtsustamine, liikumisharrastuse ja tervislikuma eluviisi propageerimine, mis tagab tulemiks igas vanuses olevale aktiivsele kodanikule elutervema ehk kvaliteetsema elu. Tänu järjepidevale liikumisele paraneb tervis. Seega elatakse tervemalt, targemalt, mis iseenesest juba tagab kogu eluks kvaliteedi.
Ühingu tegevuse rahastamine on valdavalt projektipõhine kuna väikesel kohalikul omavalitusel napib tegevuste rahastamiseks ressursse. See tähendab, et iga spordiala peab leidma ressursid kas läbi toetusprojektide, sponsorluse, osalejate omafinantseeringu oma tegevuse rahastamiseks.
Tänu ratsionaalsetele otsustele ja ressursside optimeerimisele nagu koolitusluba, käibemaksusoodustus, stipendiumlepingud oleme saanud olemasolevaid vahendeid palju tulemuslikumalt rakendada. 

Seeläbi Ühing ongi selleks ellu kutsutud, et läbi süsteemse ja jätkusuutlike tegevuste saaks ühing toimida legaalsetel alustel võimalikult ratsionaalsete otsuste ja tegevuste elluviimiseks.
Läbi aktiivse liikumisharrastuse propageerimise ja mõtestatud tegevuste, saab ühing omal moel kaasa aidata Eesti ääremaastumise kui olulisema regionaalse probleemi pidurdamisele kuna oma pädevuse ulatuses ja tegutsemise eesmärkides sõnastatu on saanud üsna tubli töö juures reaalselt ka teoks.