Orissaare Spordihoone üks järgmisi suuremaid projekte on Maasi männikus asuvate vanade jooksuradade taastamine, parendamine ja pikendamine.

Tegemist on kogukondliku projektiga, kus vajame võimalusel Teie kõigi abi ja toetust.
Järk-järgult planeerime luua Orissaarde terviseraja, mis oleks:
-Ligikaudu 4km pikkune
-Osaliselt hakkepuiduga kaetud
-Viidastatud

-puhkeala, pinkide ja varjualustega


***
Investeeringud tehti SKK tegevuspiirkonnas ja teostavateks töödeks olid parendustööd Maasi männikus, Orissaare terviseraja loomiseks. Meetme üheks eesmärgiks on maaelu arenguks sobilike tingimuste loomine läbi omaalgatuse, koostöötahte, sotsiaalsete suhete tugevdamise, külaelu planeerimise ning kitsaskohtade vähendamise. Lisaks vaba aja sisustamise võimaluste suurendamine ja võimekuse arendamine piirkonna jaoks oluliste kogukonnateenuste pakkumisel.Uue rajalõigu loomine (1km pikkune) ja truubi paigaldamine oli esimene etapp kogu projekti ja strateegia meetme eesmärkide saavutamiseks. Kuigi on vajalik teostada kõik projektis ettenähtud tööd, et strateegia ja projekti eesmärgid saaksid täidetud, näeme juba praegu, kuidas uue rajalõigu loomine ja parendustööd rajal on aidanud kaasa projekti eesmärkide saavutamisele. Tänu juba tehtud töödele on tulnud rajale rohkem inimesi (nii sportima kui liikuma), valda on tekkimas juurde uus vabaaja veetmise võimalus ning vähenemas on valla üks kitsaskohti seoses suure maantee ääres liikumise ja sportimisega. Tänu projektile on ka juba suurenenud koostöö erinevate valla huvigruppide vahel (lasteaed, eakad, ettevõtjad, spordikool, gümnaasium), kelle ühiseks huviks on terviseraja valmimine.

Projekti elluviimist toetavad:
Planeeritava raja kaart: