Orissaare lähedal Maasi metsas avati terviserada!

Orissaare Spordihoone viimase aja suuremaid projekte on Maasi männikus asuvate vanade jooksuradade taastamine, parendamine ja pikendamine.

Järk-järgult oleme loonud terviseraja, mis on: ligikaudu 4 km pikkune, osaliselt hakkepuiduga kaetud, viidastatud, kahe puhkeala ja pinkidega varustatud.

Nelja suure talguga, milles osales ligi 60 vabatahtlikku, saime vanad rajad laiemaks ja suure puhkeala võsast puhtaks. Projektirahadega oleme paigaldanud Miksi ojale truubi, rajanud ligi 1 km pikkuse uue rajalõigu, paigaldanud puhkealadele piknikulauad. Sel kevadel toimus hakke laotamine rajale ja pinkide, viitade ja kaardi paigaldamine.

Mõõdunud reede õhtul toimunud radade pidulik avamine oli  meeleolukas. Tervitussõnad radade avamise puhul ütlesid: SA Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõoke, Orissaare perearst Elo Lember ja Saaremaa valla abivallavanem Marili Niits. 

Saarte koostöökogu eraldas elujõuliste kogukondade arendamise ja elukeskkonna parendamise meetmest  SA Orissaare Spordihoonele toetust 18 869 eurot.

Terviseraja rajamise teises etapis soovime taastada vana parkimiskoha kelgumäe juures ja korrastada koostöös Saaremaa Vallavalitsusega sissesõidutee parklasse.  Kuni parkimiskoha taastamiseni palume autoga tulijatel oma sõiduk alevisse jätta ja siseneda rajale Leisi tee ristmiku lähedalt.

Terviserada asub suuresti Tumala hoiualal, mis on asutatud kadastike, lubjarikka pinnasega kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), puiskarjamaade ja puisniitude kui elupaikade; aga ka kauni kuldkinga ja metsõunapuu kasvupaikade kaitseks.

Hoia ja austa loodust!

Terviseraja koduleht:
https://terviserajad.ee/rajad/orissaare-terviserada/

Jälgi uudiseid terviseraja FB lehelt:
https://www.facebook.com/orissaareterviserada/

Andla Rüütel