Aeg ja koht -  27. detsember 2014, Orissaare spordihoone, kell 11.30. 

Eesmärk – Pakkuda huvilistele pühadevahelist aktiivset liigutamise võimalust meeldivas sportlikus 
seltskonnas.  
 
Osalejad –osalevad kõik osalemise lunastanud mängijad. Võistkonnad moodustatakse registreerunud 
mängijatest loosimise teel, esmalt saavad paigutuse naismängijad ja seejärel meesmängijad. 
Võistkonna suurus (min 3) ja võistkondade arv sõltub registreerunud mängijate arvust. 
 
Registreerimine  - registreerimine toimub võistluspäeva hommikul 11.30 – 12.00. 
 
Süsteem ja reeglid – võistluste süsteem sõltub võistkondade arvust ja selgub peale registreerimise 
lõppu. Mängud viiakse läbi uudses vormis: mängitakse kahe geimi võiduni, kus geimi pikkuseks on 12 
minutit ja geimi võiduks piisab 1 punktilisest eduseisust. Tahtlikku venitamist (olles geimi lõpus 
eduseisus) karistatakse punkti andmisega ja pallinguõiguse üleminekuga vastasele. Täpsem mängu 
juhtimise selgitus võistluspäeval kohapeal. 
 
Korraldus – võistlused korraldab SA Orissaare Spordihoone, osalustasu 3.- eur/inimene. Igale 
mängijale garanteeritakse füüsiline pingutus ja kuum saun. Parimatele meened. 
 
Info: 4545029 – spordihoone administraator, 56242076 – Tiit Uspenski
VÕRKPALL ON VÕRRATU!