Täitmiseks ja tähelepanemiseks...

JÕUSAALIS

1.     Jälgi, et Su tegevus oleks ohutu Sulle ja kaastreenijatele!

2.     Säästa inventari: ära lõhu treeningvahendeid ja muud ruumis olevat (s.h. audiotehnikat)!

3.     Raskusi (kang, kettad, hantlid, ketid jm) aseta maha selliselt, et põrand ja raskused kannatada ei saaks!

4.     Tõstepõrand kaitseb jõusaali põrandat – võimalusel kasuta seda! Ka tõstepõrandat hoia liigtugevate löökide eest (ära loobi raskusi)!

5.     Kui oled lõpetanud konkreetse vahendi kasutamise, paiguta see korralikult riiulile/hoidjale!

6.     Kui kasutad mitut treeningkohta ja/või vahendit vaheldumisi, luba ka kaastreenijatel neid kohti ja vahendeid kasutada!

7.     Vajadusel palu kedagi (kes parasjagu puhkamas) saalisviibijatest oma sooritust julgestama (anna selleks adekvaatseid juhiseid)!

8.     Jõusaalis viibigu vaid treenijad – kes trenni ei tee, see olgu mujal!

9.     Jõusaalis tohivad viibida isikud alates vanusest 14 aastat (noored ja täiskasvanud). Erandjuhtudel metoodilist treeningut tegevad lapsed kompetentse juhendaja vahetul suunamisel.

    10. Treenijal on lubatud kasutada oma sooritust parandavaid ja end motiveerivaid vahendeid ja meetodeid (hõikumine, karglemine jms) juhul, kui see ei kujuta otsest ohtu teistele, teiste varale ja saali inventarile.

Ka vali muusika on omal kohal. Kui häirib, reguleeri või palu saalisolijatel vastavalt reguleerida.


ORISSAARE SPORDIHOONES

1.     Jälgi, et Su tegevus oleks ohutu Sulle ja kaastreenijatele!

2.     Säästa inventari: ära lõhu treeningvahendeid ja muud majas olevat!

3.     Viska ja loobi vaid selleks ettenähtud vahendeid selleks ettenähtud kohas; ja selleks ette nähtud viisil!

4.     Kasuta inventari sihtotstarbeliselt (selliselt, nagu see mõeldud on)!

5.     Kui oled lõpetanud konkreetse vahendi kasutamise, paiguta see korralikult riiulile, hoidjale (nt laoruumis)!

6.     Kui kasutad mitut treeningkohta ja/või vahendit vaheldumisi, luba ka kaastreenijatel neid kohti ja vahendeid kasutada!

7.     Majas viibigu vaid need, kellel on treening, see kohe algab või äsja lõppes.

8.     Jälgi, et Sinust jääb maha kord – ära jäta midagi vedelema ega tekita segadust!

9.     Aita hädasolijat (õnnetus, trauma) või kutsu kedagi talle appi!

10.   Tee sporti võimalikult innuga ja järgi ohutusnõudeid!

 

PS! Küsimuste korral pöördu treenerite või administraatori poole!

 

Jõudu, jaksu, tervist!

Treenerid ja majarahvas